Jdi na obsah Jdi na menu
 


9. 3. 2012

 

1.   Asi sotva ho lze potěžkat na dlani. Na druhou stranu lze hodně subjektivně pocítit tíhu, která nás provází v některých životních situacích. Vnímat svět kolem nás subjektivně ze svého středu, je přirozené. Jestliže se však pokusíme být objektivní, nejspíš dojdeme k závěru, že problémy se lidem nevyhýbají. Nevyhýbají se tedy nikomu. Někdo možná problémům i nadbíhá. To si jistě zváží každý sám se srdcem na své dlani.

 

       Pojďme se spolu zamyslet nad myšlenkou, že problémy, které nás potkávají, můžeme úspěšně řešit kdykoli se s nimi setkáme. Pokud máte potíže tomu uvěřit, pokuste si to alespoň představit. Začneme představou, že problémy nám do cesty přicházejí především proto, že žijeme v prostředí s druhými lidmi. Jejich záměr se nemusí shodovat s našimi záměry, nebo uděláme jednoduše něco, co vyplyne v důsledku jako nesprávné rozhodnutí, či pro situaci nevhodný čin. Může se ale také přihodit, že problém nastane tehdy, když neuděláme, co jsme udělat měli.

      Zkusme pokračovat další představou a tou je sám člověk. Dnes již kvantová fyzika podrobně popisuje jemné částice z nichž se skládá hmota. Člověk je hmotného těla, nicméně v podstatě je hmota jeho těla složena z kmitajících částic. Tyto částice jsou atomy a lze je dále dělit na energetické části. Člověk je tedy živoucí energie a my žijeme ve světě z energetických částic. O tomto tématu bylo napsáno mnoho knih a většina z nás chápe předpoklad, že máme „jakési“ energetické pole. Toto naše energetické pole může mít různou velikost kolem našeho těla. Z toho vyplývá, že energetická pole lidí se vzájemně dotýkají. Snadno si to lze představit, jako kdybychom byli v bublině, avšak tato bublina nemá pevný okraj. Naše energetická pole se tedy mohou mísit s energetickými poli jiných lidí pokud jsme v dostatečné blízkosti.

      Stalo se vám už někdy, že jste přišli do místnosti, kde byla doslova „hustá atmosféra“, že by se dala krájet? Tady záleží vždy na tom, jak silné je vaše energetické pole. Síla vašeho pole může být různá podle situace, a to souvisí s jeho stabilitou. Pokud je vaše energetické pole slabé, podlehnete atmosféře, která Vás pohltí. Pokud je Vaše pole silné dokážete si zachovat svou náladu i v takovém prostředí „husté atmosféry“.

Pokud jste opravdu stabilní a silná osobnost, s čím souvisí síla Vašeho energetického pole, může se Vám podařit změnit celkovou náladu v místnosti, aniž byste promluvili jediné slovo.

     Myslíte si, že to není možné? Když jste vešli do místnosti, cítili jste hustotu atmosféry. Právě tak, jako to dokážete cítit vy, dokážou to i ostatní. V podstatě nám mnoha případech nezbývá jiná možnost, než reagovat na to, co cítíme. V případě silné osobnosti, která má „charisma“ a vejde do podobné „husté atmosféry“, přítomní lidé cítí energetické pole onoho člověka a pokud je dostatečně silné, dokáže nabít energií i pole ostatních lidí. Tím se z ponuré nálady může stát nálada neutrální, nebo dokonce povznesená. To do jaké míry se může atmosféra změnit, je dáno množstvím energie, kterou disponuje energetické pole takové osobnosti  Že se to nestává příliš často, je dáno nejspíš tím faktem, že osobností se silným a stabilním energetickým polem není mnoho. 

 2.  Když už byla řeč o kmitajících částicích, zkusme se zamyslet nad tím, jak lze rozlišit slabé a silné energetické pole. Fyzika popisuje velmi zajímavou teorii strun. Jde o skutečně pozoruhodný pohled na svět kolem nás, pokud bychom si představili tuto teorii v reálněm světě. Zemitějším příkladem, který, lehce připodobňuje teorii strun, ale je určitě více uchopitelný. Jde o příklad tužkové baterie. Je-li baterie nabitá, části uvnitř článku baterie rychle kmitají. S postupným zpomalováním částic, se stává baterie více a více vybitou. Jde tedy v tomto případě o rychlost kmitočtu. Příkladem pro ještě uchopitelnější představu je voda. Ta má vlastnost ve velmi úzké škále teplot, proti jiným sloučeninám, proměnlivost ve skupenstvích. S pomale se pohybujícími částicemi jde o led, středně rychlém kmitočtu o kapalnou vodu a při vysokém kmitočtu částic vody jde o vodní páru. 

 

     Může všem dobře známá lehkost, či tíha na duši, souviset s kmitočtem částic našeho energetického pole? Z čeho získáváme energii? Proč jako děti, či mladí lidé, máme energie spoustu a s věkem jí ubývá? Je to snad osud? Nebo snad vliv gravitace? 

 

 

Pokračování příště . . .

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář